Print this page

(اديومتري (شنوايي سنجي

واحد ادیومتری جنب درمانگاه ENT واقع است و دارای ادیومتری بزرگسالان و کودکان می باشد که در شیفت های صبح و عصر فعال بوده و علاوه بر ادیومتری بیماران ارجاعی از درمانگاههای ENT و مغز و اعصاب بیمارستان روزانه پذیرای تعداد زیادی از بیماران ارجاعی از مطب های خصوصی – مراکز دولتی و شهرستان ها نیز می باشند. در این واحد ضمن تجویز سمعک بخشی از اقدامات تهیه سمعک نیز انجام می پذیرد.

Last modified on چهارشنبه, 15 آبان 1392 09:33
Rate this item
(11 votes)