شما اینجا هستید: خانه گزارشات اعتبار بخشي

گزارشات اعتبار بخشي

اعتبار سنجي و حاكميت باليني سال 95

چرائی لزوم بهبود کیفیت بیمارستان چکیده ای از اعتبار بخشی بیمارستان بهبود سياست هاي كلان 10 گانه تيم حاكميتي بيمارستان در سال 1395 کتابچه قوانین داخلی بیمارستان بهبود کتابچه توجیحی…

خلاصه گزارش عملكرد اموزشي بيمارستان

خلاصه گزارش عملكرد آموزشي بيمارستان: بر پايه تصميمات كميته آموزش بيمارستان در اوايل سال 94 آموزش هاي بيمارستان بر اساس محور هاي 1- نياز سنجي آموزشي تخصصي موردي و كيس…

شرح اقدامات اعتبار بخشي بيمارستان بهبود در سه ماهه دوم سال 1394

 شرح اقدامات اعتبار بخشي بيمارستان بهبود در سه ماهه دوم سال 1394 1- خط مشي هاي عمومي و اختصاصي كه تاريخ بازنگري آنها فرا رسيده بوده بازنگري و بعداز تكميل…

گزارش عملكرد اعتبار بخشي بيمارستان در ارديبهشت ماه سال 94

گزارش عملكرد اعتبار بخشي بيمارستان در ارديبهشت ماه سال 94 1- تشكيل جلسه اعضاي تيم اعتبار بخشي و تصويب جلسات زير گروههاي تيم اجرائي 2- بررسي برنامه هاي بهبود كيفيت…

اطلاعيه ها

شبکه های اجتماعی