شما اینجا هستید: خانه گزارشات اعتبار بخشي

گزارشات اعتبار بخشي

اعتبار سنجي و حاكميت باليني سال 95

      چرائی لزوم بهبود کیفیت بیمارستان     چکیده ای از اعتبار بخشی بیمارستان بهبود   سياست هاي كلان  10 گانه تيم حاكميتي  بيمارستان در سال 1395   …

خلاصه گزارش عملكرد اموزشي بيمارستان

خلاصه گزارش عملكرد آموزشي بيمارستان: بر پايه تصميمات كميته آموزش بيمارستان در اوايل سال 94 آموزش هاي بيمارستان بر اساس محور هاي 1- نياز سنجي آموزشي تخصصي موردي و كيس…

شرح اقدامات اعتبار بخشي بيمارستان بهبود در سه ماهه دوم سال 1394

 شرح اقدامات اعتبار بخشي بيمارستان بهبود در سه ماهه دوم سال 1394 1- خط مشي هاي عمومي و اختصاصي كه تاريخ بازنگري آنها فرا رسيده بوده بازنگري و بعداز تكميل…

گزارش عملكرد اعتبار بخشي بيمارستان در ارديبهشت ماه سال 94

گزارش عملكرد اعتبار بخشي بيمارستان در ارديبهشت ماه سال 94 1- تشكيل جلسه اعضاي تيم اعتبار بخشي و تصويب جلسات زير گروههاي تيم اجرائي 2- بررسي برنامه هاي بهبود كيفيت…

اطلاعيه ها

شبکه های اجتماعی