شما اینجا هستید: خانه گزارشات اعتبار بخشيگزارش عملكرد اعتبار بخشي بيمارستان در ارديبهشت ماه سال 94

گزارش عملكرد اعتبار بخشي بيمارستان در ارديبهشت ماه سال 94

گزارش عملكرد اعتبار بخشي بيمارستان در ارديبهشت ماه سال 94

1- تشكيل جلسه اعضاي تيم اعتبار بخشي و تصويب جلسات زير گروههاي تيم اجرائي

2- بررسي برنامه هاي بهبود كيفيت عملياتي ايمني بيمار و مديريت خطر 60% واحدها و تصويب و نهايي كردن

3- تدوين برنامه جامع عملياتي بيمارستان در 25 بند (عنوان)

4- تدوين برنامه جامع بهبود كيفيت بيمارستان در 34 عنوان

5- بررسي و تصويب شاخص هاي برنامه ها در 40% واحدها

6- نظارت بر عملكرد واحدها در راستاي اعتبار بخشي و اصلاح عملكردها

7- بازديد مديريتي در دوبار (از واحدهاي آزمايشگاه اورژانس بلوك زايمان درمانگاههاي تخصصي) با حضور 11 نفر از اعضاي تيم اجرايي

8- تشكيل جلسه كارگروهها و مسئولين اعتبار بخشي با شركت مسئولين امور مالي بمنظور بررسي بودجه هاي درخواستي (اين جلسه واحد به واحد و رو در رو انجام گرفت)

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on شنبه, 09 خرداد 1394 05:12
Rate this item
(5 votes)