شما اینجا هستید: خانه گزارشات اعتبار بخشيشرح اقدامات اعتبار بخشي بيمارستان بهبود در سه ماهه دوم سال 1394

شرح اقدامات اعتبار بخشي بيمارستان بهبود در سه ماهه دوم سال 1394

 شرح اقدامات اعتبار بخشي بيمارستان بهبود در سه ماهه دوم سال 1394

1- خط مشي هاي عمومي و اختصاصي كه تاريخ بازنگري آنها فرا رسيده بوده بازنگري و بعداز تكميل جهت اجرا ابلاغ شد .

2- خط مشي هايي كه وجود نداشته در واحدهاي مربوطه نوشته شده و ابلاغ شد.

3- فرم جديد ارزيابي اجراي خط مشي ها در بخشهاي مربوطه تهيه و توسط مسئولين مورد ارزيابي قرار گرفت .( فرم ارزيابي خط مشي ها )

4- ارزيابي برنامه هاي عملياتي واحدها بهبود كيفيت واحدها و مديريت خطر واحدها كه به اتمام رسيده و زمان ارزيابي آن رسيده باشد .

5- ارزيابي برنامه هاي اجرا شده عملياتي جامع و بهبود كيفيت جامع بيمارستان

6- تهيه و تنظيم برنامه ارزشيابي داخلي و شروع ارزشيابي واحدها طبق برنامه( برنامه ارزشيابي واحدها)

7- تدوين برنامه اقدامات اصلاحي براي برنامه هايي كه به نتيجه مطلوب نرسيده اند .

 .

 .

 .

 .

 

 

Last modified on چهارشنبه, 01 مهر 1394 05:51
Rate this item
(0 votes)