شما اینجا هستید: خانهدرمانگاه رایگان معاینات پستان بانوان

معاینات پستان

آمار ارائه شده از درمانگاه معاینات پستان در طول هشت سال

  درمانگاه رايگان معاينه پستان بانوان 118000 در 8  سال مراجعه اول 80 درصد 94400 نفرمراجعه بار دوم و سوم  20 درصد 23600 نفراز کل مراجعه بار اول 11 درصد دچار…

طرح معاينات رايگان پستان بانوان طرحي بسيار موفق

طرح معاينات رايگان پستان بانوان طرحي بسيار موفق  طرح معاينات رايگان پستان در بانوان كه براي اولين بار در كشور توسط بيمارستان بهبود اجراء شد در طول 6 سال اخير…

طرح رايگان معاينات پستان براي بانوان

نظر به اهمیت شیوع کانسرهای پستان در بانوان (طبق آخرین آمار 1 نفر از هر 8 خانم) مسئولین بیمارستان و علی الخصوص شخص مدیرعامل روی قضیه حساس شدند و از…

اطلاعيه ها

شبکه های اجتماعی