شما اینجا هستید: خانهبرنامه درمانگاه های تخصصی

برنامه درمانگاه های بیمارستان بهبود

 

برنامه درمانگاه های بیمارستان بهبود

 

ردیف نام پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
داخلی دکتر موسی پور 10:30_13 10:30_13 10:30_13 10:30_13 10:30_13 10:30_13  
16_21 16_21 16_21 16_21 16_21 16_21  
دکتر زادایمانی 7:30_13 7:30_13 7:30_13 7:30_13 7:30_13 7:30_13 11_14
  18_20 18_20 15:30_20 15:30_20 15:30_20
دکتر روستا 20_24 20_24 20_24 20_24 20_24 20_24 20_24
خانم د. علیپور امتنانی   16-18   16-18      
               
               
ارولوژی  دکتر محمودی رشید 8_17 8_17 8_17 8_17 8_17 8_20 8_15
20_22 20_22 20_22 20_22 20_22
دکتر  مختارخانی 10_13            
دکتر  نوری زاده     10_13        
دکتر  پور موذن         10_13    
دکتر نادر عزتی           10_13  
               
               
زنان زایمان    دکتر فرحناز ریحانی فر 8_10   12_14   8_10    
دکتر ناهید بی همتا   10_12       12_14  
دکتر نیاز هادی   8_10 8_10        
دکتر نگار یحیی زاده         10_12    
دکتر میترا نظریان 12_14       18_20 10_12  
دکتر دهدیلانی   16_18   8_10      
دکتر بتول نصیراوغلی 10_12   18_20   12_14    
دکتر کبری محمدی 18_20 18_20          
دکتر لیلا شباهنگ   12_14   12_14   18_20  
دکتر مرضیه تقی زاده     10_12 10_12      
دکتر معصومه بامداد       18_20      
دکتر حبیب الله زاده 16_18       16_18    
دکتر وثوق تهرانی     16-18     8_10  
جراحی عمومی       دکترمحمدرضا گلگون 9_15     16_19      
دکتر علی ولیزاده   9_13 16_20        
دکتر حسین چرندابی   16_20 9_13        
دکتر حمدالله علیپور       9_15 16_20    
دکتر کریم شهر آرا 16_20         9_12  
دکتر ظفردوست         9_13 16_20  
               
               
               
 ارتوپدی  دکتر عزیز نوری 18_20   18_20   18_20    
دکتر فرهاد مکاری 9_13 9_13 9_13 9_13 9_13 9_13  
  16_19   16_19      
دکتر فرشید طاووسی   20_22 15:30_17:30 20_22   17_22  
دکتر احسان قویدل 20_22   20_22   20_22    
دکتر احد پاشائی 7_9 7_9 7_9 7_9 7_9 7_9  
دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده با تعیین وقت قبلی       16-20 16-20 16-20
ردیف نام پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
 پـوست   دکتر محمد فخرزاده 10/30_12:30   10/30_12:30   10/30_12:30    
دکترسیدعلی چهراقی   10_12:30   10_12:30   10_12:30  
دکتررحیم اصغری آذر     18_20 18_20 18_20    
               
               
               
مغزو اعصاب  دکتر ایوب امیدی 9_13 9_13   9_13 9_13 9_13  
          17_20  
دکتر علیرضا ولایی  17_22   17_22   17_22    
دکتر ابوالفضل حاتمی   17_20   17_20      
دکتر علی پاشاپور     10_12        
               
               
               
قلب عروق       دکتر آیت آیت مهر   10_14   10_14   10_15  
17_20 17_20 17_20 17_20 17_20    
دکتر  رفیع زاده 9_14   9_14   9_14 18_20  
               
               
فوق تخصص غدد دکتر جواد کیانی 9_13 9_13 9_13 9_13 9_13    
دکتر نورچشمه   15/30-20/30   15/30-20/30   10-14/30  
               
فوق تخصص ریه دکتر ناصر مویدنیا 17/30_19/30 17/30_19/30 17/30_19/30   17/30_19/30 17/30_19/30  
               
               
فوق تخصص گوارش و کبد خ دکتر علیزاده شالچی   12/30-17   12/30-17      
دکتر محمدصدر کبیر              
  16/30_19/30   16/30_19/30   16/30_19/30  
               
               
کودکان   دکتر رضا اکبری 10_14 10_14 10_14 10_14 10_14 10_14  
دکتر نادر لطفعلیزاده 17_21 17_21   17_21 17_21    
دکتر علیرضا نیک نیاز             10/30_13
دکتر رشتچی جباری     17_20     17_20  
خانم دکتر روشندل             17-20
               
روانپزشک  دکتر حسن زاده     19_21     19_21  
               
               
عفـونی  دکتر  قردشخانی 10_14 10_14 10_14 10_14 10_14 10_14  
               
               
ردیف نام پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
گوش حلق بینی ENT دکتر مجید فهمی 10_13   10_13        
دکتر هاشم پویا   10_13     10_13    
دکتر مجیدپور       10_13      
دکتر عباسعلی جودی     17_20        
دکترمحمدرضا صمدی           10_13  
          17_20  
دکتر منیژه حق بین 18_21     18_21      
               
               
               
دندان پزشک  دکتر گنجعلی بیگ 9_21 9_21 9_21 9_21 9_21 9_21  
دکتر حامد برزگری           9_13  
دکتر وحید ذیجاه       8:30_7:30     صبح عصر شب
دکتر سلیمانی     20/30-7/30   20/30-7/30    
دکتر نجفی هشترودی   9_13   9_13   9_13  
               
               
  دکتر اسماعیل مهران 10_13 _ _ _ _ 10_13  
چشم پزشکی   17_20 17_20 17_20 17_20 17_20 17_19  
دکتر بهزاد غفارلو   10_13          
دکتر  محمود ناطق     10_12        
دکتر محمد ولیزاده       9_13 9_13    
 دکتر محمود رافتی           19_21  
               
               
عمومی  صبح        14_7:30 د جوادی د جوادی د جوادی د جوادی د جوادی د حسینعلیزاده د متقی
               
بعدازظهر  19:30_14 د زینالی د فروزان د زینالی د فروزان د زینالی د فروزان د صدقی
               
شب     7:30_19:30 د متقی خانم د نیکومهر د شریفی د متقی د حسین زاده د فتح الله زاده د شریفی
آ_ د علیزاده آ_ د فروزان آ_ د متقی آ_ د علیزاده آ_ د متقی آ_ د فروزان آ_ د علیزاده
آندوسکوپی  دکتر موسی پور 13_16 13_16 13_16 13_16 13_16 13_16  
دکتر علی زادایمانی 12_14 12_14 12_14 12_14 12_14 12_14  
دکتر ابراهیم فتاحی           8_11  
دکتر علی قویدل     14:30_15     14:30_15  
دکتر تورج روستا 8_9   8_9   8_9    
دکتر کلاقیچی آذری     9:30_11        
دکتر رزیتا علیزاده 9:30_13 9:30_13   9:30_13      
دکتر صدر کبیر         9:30_12    
               
               

 

 

 

 

Last modified on پنج شنبه, 30 خرداد 1398 05:17
Rate this item
(40 votes)