شما اینجا هستید: خانه بخش هاي اداري

بخش هاي اداري

مديريت

اتاق مدیریت بیمارستان در طبقه اول و جنب آزمایشگاه واقع است و شامل اتاق مدیریت و روابط عمومی می باشد. یکی از قابل دسترس ترین واحدها به همه مراجعین (بستری و سرپائی) می باشد. و بدلیل حضور مداوم مدیریت بیمارستان ( در برخی مواقعی تا ساعت 2-1 نصف شب) مشکل می توان مراجعه کننده ای را پیدا نمود که نتواند در روز بطور مستقیم با مدیر بیمارستان برخورد مستقیم بکند.
.جلسات کوچک مدیرعامل با اعضاء و یا دیگران در این اتاق بوده و جلسات بزرگتر در اتاق کنفراس در طبقه 4 بیمارستان تشکیل می شود
.شماره تلفن های مدیر بیمارستان 1000 – 1010 و تلفن مستقیم 5537253 می باشد

پشتيباني و خدمات و تاسيسات

در طبقه همکف و روبروی داروخانه واقع است و شامل انبارداری و تدارکات و امور خدمات می باشد. سیستم انبارداری شامل انبارداری عمومی و تخصصی (درمانی) می باشد. سیستم خدمات در بیمارستان بهبود سیستم مرکزی بوده و کل پرسنل خدمات تحت نظر مستقیم واحد خدمات می باشد و از این واحد کنترل و تقسیم بندی می شود. طبق اظهار نظر مراجعین نظافت و بهداشت محوطه عمومی بیمارستان علیرغم ترافیک بالای مراجعین یکی از تمیزترین مرکز در بین بیمارستان ها می باشد.

.شماره تلفن داخلی این واحد 1070 می باشد

اسناد و مدارك پزشكي

واحد مدارک پزشکی شامل پذیرش و بستری – ترخیص – بایگانی مدارک پزشکی می باشد. واحد پذیرش و ترخیص در طبقه همکف ساختمان اصلی و در دم درب ورودی اصلی بیمارستان واقع بوده و کارهای مربوط به پذیرش و ترخیص بیماران را انجام می دهد. علاوه بر ارتباط کاری که این سه واحد با همدیگر دارند واحد پذیرش امور بیمه گری و واحد ترخیص نیز با واحد درآمد و مالی نیز ارتباطات نزدیکی دارد
.بایگانی اسناد و مدارک پزشکی در طبقه 4 بیمارستان واقع است که مسئولین پی گیر هستند تا به طبقات پائین منتقل شود
.شماره تلفن های داخلی این واحد  1040 – 1041 – 1100 می باشد

امور مالي و درآمد

واحد امور مالی در ساختمان شماره 2 آن واقع است و یک واحد نسبتا وسیعی بوده و امورات مربوطه به هزینه ها و درآمدهای بیمارستان را انجام می دهد. بدلیل تنوع انواع طرفهای قرارداد و فعال بودن واحدهای سرپائی بیمارستان الزاما از واحدهای پرکار اداری بیمارستان می باشد.
خوشبختانه دقت این واحد در محاسبات بی نظیر است و همین درجه بالای دقت این سیستم و کارکردن آن زیر نظر مستقیم مدیرعامل بیمارستان موجب شده که در طول فعالیت بیمارستان و مشکل ومسئله مالی در سیستم بوجود نیاید. پرداختی پزشکان در این واحد نقدی ها بصورت ماهانه و بیمه ها حداکثر با 4ماه تاخیر صورت می گیرد.

.شماره تلفن های این واحد 1030 – 1064 می باشد

امور كارگزيني

این واحد در ساختمان شماره 2 بیمارستان و در طبقه سوم واقع است . که مسئولیت کارهای اداری – تنظیم قراردادها و نامه های (وارده و خارج شده ) و مسائل حقوقی پرسنل و طرف های قرارداد را بعهده دارد. این واحد پابه پای سایر واحدهای بیمارستان روز به روز در حال تحول و روزگرائی است. پرسنل امور اداری و کارگزینی افراد زبده ای هستند و تلاش وافری در مکانیزه کردن سیستم اداری بیمارستان دارند که در این راه موفقیت هایی نیز کسب کرده اند . شماره تلفن این واحد 1055 می باشد.

بيمه گري

نظر به تنوع بيمه ها و انواع قراردادها آنها واحد مستقلي زير نظر مديرعامل بيمارستان تشکيل يافته است که محل آن در ساختمان شماره 2 و در طبقه دوم آن است. اين واحد مسئوليت عقد قرادادها – اخذ دستورالعمل ها – پيگيري اجراي مفاد قراردادها و مسئوليت جمع آوري و ارسال مدارک مورد نياز بيمه ها را برعهده دارد

قبلی12بعدی
صفحه1 از2