شما اینجا هستید: خانه بخش ها بخش هاي اداري واحد حسابداري

به نام خداي حسابگر و حسابرس

به نام خداي حسابگر و حسابرس ،حسابدار زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه‌ي همه‌ي کتاب‌ها و حساب‌ها است. ترازش هميشه موزون است…

اطلاعيه ها

شبکه های اجتماعی