شما اینجا هستید: خانه بخش ها بخش هاي اداري بيمه

بيمه گري

نظر به تنوع بيمه ها و انواع قراردادها آنها واحد مستقلي زير نظر مديرعامل بيمارستان تشکيل يافته است که محل آن در ساختمان شماره 2 و در طبقه دوم آن است. اين واحد مسئوليت عقد قرادادها – اخذ دستورالعمل ها – پيگيري اجراي مفاد قراردادها و مسئوليت جمع آوري و ارسال مدارک مورد نياز بيمه ها را برعهده دارد

 

:بيمه هاي طرف قرارداد

تامين اجتماعي
خدمات درماني
نيروهاي مسلح
کليه بانکها
صداوسيما
شرکت نفت
آينده ساز تراکتور
دانا
البرز
آسيا
ايران
سينا
دي
نوين
مخابرات
رازي
معلم
پارسيان
سامان
ارس
آينده ساز حافظ
کميته امداد
خانه کارگر
موتوژن
کمک رسان ايران
کارآفرين
Last modified on شنبه, 27 مهر 1392 04:26
Rate this item
(8 votes)