شما اینجا هستید: خانه بخش ها بخش هاي اداري مديريت

مديريت

اتاق مدیریت بیمارستان در طبقه اول و جنب آزمایشگاه واقع است و شامل اتاق مدیریت و روابط عمومی می باشد. یکی از قابل دسترس ترین واحدها به همه مراجعین (بستری و سرپائی) می باشد. و بدلیل حضور مداوم مدیریت بیمارستان ( در برخی مواقعی تا ساعت 2-1 نصف شب) مشکل می توان مراجعه کننده ای را پیدا نمود که نتواند در روز بطور مستقیم با مدیر بیمارستان برخورد مستقیم بکند.
.جلسات کوچک مدیرعامل با اعضاء و یا دیگران در این اتاق بوده و جلسات بزرگتر در اتاق کنفراس در طبقه 4 بیمارستان تشکیل می شود
.شماره تلفن های مدیر بیمارستان 1000 – 1010 و تلفن مستقیم 5537253 می باشد

Rate this item
(12 votes)