شما اینجا هستید: خانه بخش ها بخش هاي اداري تجهيزات پزشكي

تجهيزات پزشكي

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان که در ورودی بیمارستان واقع است. هرچند ارتباط کاری مستقیمی با بیمارستان ندارد اما فرصتی ایجاد کرده برای تهیه آن قسمت از وسایل مصرفی که پزشکان برای بیماران خود تجویز می نمایند و مریض ها دیگر مثل برخی مراکز سرگردان تهیه وسایل در سطح شهر و حتی کشور نمی شوند. از جمله دیگر محاسن تجهیزات پزشکی برای بیماران آن است که قیمت ها و هزینه های بیمارانی که تجهیزات پزشکی تهیه می نمایند توسط مدیرعامل بیمارستان کنترل شده و لذا قیمت وسایل همیشه عادلانه و واقعی میباشد.

تجهیزات پزشکی بیمارستان نمایندگی دهها شرکت تهیه و توزیع کننده تجهیزات پزشکی داخل و خارجی را دارا است و از نکات مثبت دیگر تجهیزات پزشکی بیمارستان بهبود آن است که چند نفر فرد خلاق در آن مشغول کار بوده و توزیع کننده صرف نیستند. این افراد با پزشکان رشته های مختلف همکاری نزدیک دارند و ارتباط نزدیک با واحد درمان و پزشکان متخصص مختلف منتج به اختراع- ابداع و ثبت چند وسیله پزشکی شده اند. که خوشبختانه پروانه ثبت این دستگاهها در سطح کشور بنام مجموعه و این افراد است.

Last modified on چهارشنبه, 15 آبان 1392 09:34
Rate this item
(8 votes)