تبریز 2018
MRI
کسب اولین مجوز پذیرش بیماران بین الملل
درباره بيمارستان
سي تي اسكن اسپيرال

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه احیای قلبی – ریوی پیشرفته در بیمارستان بهبود

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه احیای قلبی ریوی پیشرفته در بیمارستان بهبود

کارگاه یکروزه آموزشی احیای قلبی – ریوی در سالن کنفرانس بیمارستان بهبود برگزار شد .

به گزارش دفتر پرستاری بیمارستان بهبود ، در این جلسه که روز شنبه در سالن کنفرانس بیمارستان توسط دفتر پرستاری بیمارستان برگزارگردید ،  در ابتدا در مورد اهمیت CPCR و تاریخچه و سیر تکاملی آن بحث و تبادل نظر شد . مدیر پرستاری بیمارستان بهبود در ادامه افزود : از حدود 50 سال قبل ، انجمن قلب امریکا عهده دارتنظیم الگوریتم ها و پروتکل های CPR را بر عهده گرفت و متعهد شد که این گاید لاین هر 5 سال یکبار بازنگری و ابلاغ شود و مجاری علمی کشورها متعهد شدند ، تجارب ارزشمند خود را به انجمن قلب امریکا AHA ارائه داده و در آنجا مورد بازنگری مجدد شده و در صورت تائید در تغییرات الگوریتم ها و گایدلاینها اعمال شود . عباس دیندوست در ادامه به بحث جداسازی احیای قلبی – ریوی پایه ( BLS) از احیای قلبی – ریوی پیشرفته (ALS ) طبق مصوبات AHA پرداخت . همچنین به طرح مراحل CPCR پیشرفته اشاره نمود و بر اهمیت مراحل PreArrest  و Post Arrest تاکید شد که اهمیت این مراحل کمتر از خود مراحل Arrest  نیست . در پایان این کارگاه آموزشی تمام مراحل CPCR مرور علمی شد و با همکاری شرکت کنندگان و کادر دفتر پرستاری مراحل CPCRبا استفاده از تجهیزات CPCR بررسی بالینی گردید . لازم به ذکر است در ابتدا و انتهای کارگاه از شرکت کنندگان پیش ارزیابی و آزمون نهائی به عمل آمد و در نهایت کارگاه با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به کار خود پایان داد .   

روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی بهبود

 

 

 

 

 

Rate this item
(2 votes)

معرفي يك بيماري شايع در 10 جمله

مطالب قبل