MRI
کسب اولین مجوز پذیرش بیماران بین الملل
درباره بيمارستان
سي تي اسكن اسپيرال

برگزاری کنفرانس پویش سلامت همگانی در بیمارستان بهبود

برگزاری کنفرانس پویش سلامت همگانی همزمان با گرامیداشت هفته سلامت در بیمارستان بهبود

همزمان با آغاز هفته سلامت و در راستای شعار هفته جهانی سلامت – سلامت برای همه، درهمه جا - کنفرانس پویش سلامت همگانی توسط دکتر تبریزی با حضور پرسنل اداری و کادر درمانی و مدیر عامل و رئیس بیمارستان بهبود در سالن کنفرانس دکتر ایمانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، در این کنفرانس آموزشی، دکتر تبریزی با اشاره به شعارهای سازمان بهداشت جهانی، شعار امسال را با توجه به سومین بار تکرار این شعار در 40 سال اخیر توسط سازمان بهداشت جهانی، از لحاظ تمام جوانب و معیارها خصوصا موقعیت کنونی بهداشت در جهان و کشورمان و وقایع رخداده در منطقه بسیار با اهمیت خواند و به بررسی علل عدم تحقق این شعار در برخی کشورها و ایران پرداخت. وی با اشاره به هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از عمومی نمودن بهداشت در بین مردم جهان، به دو اصل عدم پرداخت از جیب مردم و تامین اولیه منابع مالی توسط دولت را به عنوان فاکتورهای اصلی اجرای طرح سلامت همگانی در دنیا معرفی کرد که می بایست هردو در جایگاه خود عملیاتی شوند. بدین صورت که هرچه قدر هزینه های هنگفت درمان توسط مردم پرداخت نشود و در عوض منابع مالی درمان بیماران توسط دولت و از طرق مختلف صحیح تامین و پرداخت گردد، می توان به مدیریت صحیح طرح سلامت همگانی در جهان دست یافت. دکتر تبریزی با اشاره به کشورهائی که موفق به اجرای طرح سلامت همگانی شده اند عامل پول و ثروت را در اجرای این طرح کم رنگ دانست چرا که کشورهائی مثل شیلی و روآندا و چند کشور فقیر دنیا نیز توانسته اند به این امر مهم دست یابند . وی در پایان کنفرانس خود به بررسی چرائی عدم اجرای صحیح طرح سلامت همگانی در کشورمان پرداخت و رشد صددرصدی بهداشت در روستاهای ایران را یکی از موفقیت های وزارت بهداشت در دوران دفاع مقدس و افزایش امید به زندگی در ایران را موفقیتی از دوران اخیر و عدم هماهنگی نهادها و موسسات دولتی و خصوصی در  ایجاد مراکز درمانی و ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی را مهمترین دلیل عدم اجرای صحیح طرح سلامت همگانی در ایران دانست. در پایان از مدیریت بیمارستان بهبود به عنوان یکی از بیمارستانهای پیشرفته و استراتژیک در امر اجرای سلامت همگانی با اجرای طرح غربالگری سرطانها و غربالگری رشد و تغذیه کودکان و راه اندازی بخش ارتقاء سلامت در بیمارستان و نیز توسعه فضای فیزیکی و بروز رسانی دستگاههای درمانی و خرید دستگاههای مدرن و بروز پزشکی دنیا جهت استفاده عموم هموطنان، تقدیر و تشکر نمود و آرزوی توفیقات بیشتر را برای مدیریت و کادر درمانی بیمارستان بهبود خواستار شد.

روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی بهبود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(2 votes)

معرفي يك بيماري شايع در 10 جمله

مطالب قبل