عید قربان 98
MRI
کسب اولین مجوز پذیرش بیماران بین الملل
درباره بيمارستان
سي تي اسكن اسپيرال

بازدید سالانه هیئت اعزامی اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز از بیمارستان بهبود.

بازدید سالانه هیئت اعزامی اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز از بیمارستان بهبود در قالب اعتبار بخشی سالانه بیمارستانها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، بازدید سالانه هیئت اعزامی اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز از بیمارستان بهبود در قالب اعتبار بخشی سالانه بیمارستانها برگزار گردید. این بازدید در قالب بازرسان منتخب از پزشکان و پرسنل معاونت درمان و دارو استان متشکل از 18 کارشناس و بازرس از بخشهای مختلف بیمارستان شامل سایت مدیریت، بخشهای بستری، اتاق عمل، تجهیزات پزشکی، داروخانه و انبار داروئی، پذیرش و ترخیص، دفتر بهبود کیفیت و ارتقاء سلامت، توریسم سلامت، حقوق گیرندگان خدمت و رسیدگی به شکایات، تصویربرداری و طب هسته ای، سنگ شکنی و اورژانس بیمارستان بازرسی به عمل آوردند. در این بازرسی 4 ساعته، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مدیران بخشهای مذکور و کارشناسان امر به همراه بازرسان به ارائه مستندات و مدارک ملزومه پرداختند و به سوالات بازرسان پاسخ دادند. طی نظرسنجی از کارشناسان و بازرسان حاضر در بازدید، این بازرسی در کل اظهار رضایت همگانی بازرسان را در پی داشت که نتایج این بازرسی به زودی ثبت و به مراجع ذی صلاح و بیمارستان ارسال خواهد شد. پس از اتمام این بازرسی، مدیرعامل بیمارستان، طی جلسه ای فوری که همه مدیران و کارشناسان حاضر در بازرسی، حضور داشتند، از تک تک پرسنل اداری و کادر درمانی و مسئولین بخشها به خاطر تلاش مستمر و پیگیری و انجام امور محوله در راستای ارتقاء اعتباربخشی بیمارستان تشکر و قدردانی نمود. سپس مسئولین بخشها در مورد بازرسی انجام شده گزارش خود را به مدیرعامل ارائه دادند و از مساعدت مدیرعامل و سایت مدیریت بیمارستان در همکاری های صورت گرفته تشکر نمودند.

روابط عمومی بیمارستان بهبود    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

معرفي يك بيماري شايع در 10 جمله

مطالب قبل