Print this page

افزایش 6 پروتئینی که می توانند نشانگر وخامت اوضاع بیماران کرونا ویروس باشد

محققین کالج سلطنتی انگلستان و دانشگاه گوتنبورگ و ساهل گرنیکا از سوئد بطور مشترک تحقیقی انجام دادند و ثابت کردند که در خون افراد دچار کرونا ویروس که خیلی بدحال هستند غلظت 6 پروتئین خیلی بالا می رود . آنها بر روی 355 بیمار دچار Covid-19 بررسی کردند و ثابت شد که در افراد بسیار بدحال این 6 پروتئین در خونشان بیشتر است .

این پروتئین عبارتند از :

IL6 – CKAPT – GAL- 9

IL - 1Ra – 185 LILRB4  - PD  - L1

همچنین از تغییرات غلظت این پروتئین ها در خون می تواند  روند درمان بیماران کرونایی و تاثیرات درمان را ارزیابی نمود .

 

Source : Thailand Medical News jun 25 -2020

دکتر عباس دیندوست – مشاور مدیرعامل

Last modified on یکشنبه, 08 تیر 1399 06:06
Rate this item
(1 Vote)