شما اینجا هستید: خانه آموزش آموزش ويژه پرسنل درماني

آموزش ويژه پرسنل درماني

هرچند بیمارستان بهبود یک مرکز تخصصی غیر آموزشی است اما سیستم های آموزشی در آن درحد یک مرکز درمانی آموزشی است و شاید کمتر بتوان مرکز تخصصی غیرآموزشی پیدا کرد که در آن تا به این اندازه به امر آموزش اهمیت داده شود. کنفرانس های علمی هفتگی هر هفته(روزهای شنبه)- آموزش های دوره ای در سطوح مختلف آموزش های پیش بینی شده در اعتبار بخشی برای رده های متخلف بحث آنالیزی موارد خطاهای پزشکی و پرستاری- بحث آنالیزی موارد مرگ و میر آموزش های عقیدتی (در ماه های رمضان، محرم وصفر و مناسبت ها) و غیره نمونه های آموزش پرسنل بیمارستان هستند.

و از این رهگذر است که پرسنل بیمارستان در سطوح مختلف علمی از سواد علمی و عقیدتی بالایی برخوردار هستند.

نباید فراموش کنیم که هیئت مدیره و مدیرعامل بیمارستان در حمایت از امر آموزش از هیچ حمایتی دریغ نمی کنند و دائما مسئولین امر را در این مورد تشویق می کنند.

Rate this item
(14 votes)

اطلاعيه ها

شبکه های اجتماعی