شما اینجا هستید: خانه معرفي يك بيماري شايع در 10 جمله

كيسه صفرا

  • جمعه, 22 خرداد 1394 04:30

    كيسه صفرا:

-كيسه صفرا عضو گلابي شكل در زير كبد و محل انباشت و ذخيره مايع صفرا كه از تجزيه خود از گلبولهاي قرمز پير درست شده ، ميباشد .

لوزه

  • شنبه, 09 خرداد 1394 13:30

موضوع هفته: لوزه (آدنوئيد)

- لوزه به سه اندامك بادامي شكل (2 لوزه طرفين حلق و بنام لوزه اول و دوم) و يك عدد (‌بنام لوزه سوم در سقف حلق) اطلاق مي شود.

آپانديسيت

  • دوشنبه, 04 خرداد 1394 03:00

- زائده آپانديست يك عضو لوله مانند بسته از يك طرف در همه انسان ها و در محل اتصال روده بزرگ به روده كوچك بر روي روده بزرگ قرار دارد.

- دقيقا وظيفه و كار اين عضو چه باشد كسي اطلاعات كافي ندارد.

فتق

  • سه شنبه, 29 ارديبهشت 1394 07:30

هرگونه نقص اوليه يا اكتسابي در جدار ارگانهاي بدن (‌شكم ديافراگم عضله و ... ) را فتق يا بيرون زدگي گويند.

فتق شايد سالها بدون علامت و بدون درد سر مانده و يا روزي علائم ناراحت كننده آن شروع شود.

واريكوسل در مردان

  • سه شنبه, 29 ارديبهشت 1394 07:30

يك بيماري مخصوص جنس مرد و شايع در مردان جوان است.

علت بيماري تجمع خون و بزرگ شدن وريدهاي اطراف و روي بيضه هاست.

قبلی123بعدی
صفحه3 از3