درمانگاه عمومی

درمانگاه عمومی

درمانگاه عمومی شبانه روزی در طبقه همکف و ضلع جنوبی بیمارستان واقع است و همه روزه و هر ساعت از شبانه روز (بی وقفه) آماده پذیرائی از بیماران است و بسته به ترافیک مراجعه کننده در این درمانگاه ۳-۱ پزشک هم زمان وزیت می نمایند. در جوار درمانگاه امکانات نوار نگاری ECG – تزریقات – پانسمان – سرم تراپی – تحت نظر – اعمال جراحی سرپایی کوچک نیز ممکن است.

X