آقای دکتر مرتضی رمضانی

درباره پزشک

فوق تخصص گوارش و کبد

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
فوق تخصص گوارش و کبد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 11:30 تبریز بیمارستان بهبود
X