خانم الهام بایرامی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی پوست و مو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 8:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 8:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 8:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 8:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 8:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 8:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X