خانم دکتر سولماز رحمانی باروجی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 17:00 - 19:00 تبریز - بیمارستان بهبود
X