خانم دکتر شبنم یعقوبی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 19:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 19:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 19:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
X