خانم دکتر شبنم یعقوبی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 3:00pm - 5:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 7:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 7:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X