خانم دکتر شبنم یعقوبی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 18:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
X