خانم دکتر فریده اکبری

درباره پزشک

فوق تخصص خون و انکولوژی

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
sub specialist

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 19:00 تبریز - بیمارستان بهبود
دوشنبه 09:30 - 14:00 تبریز - بیمارستان بهبود
چهارشنبه 09:30 - 14:00 تبریز - بیمارستان بهبود
X