خانم دکتر فریده اکبری

درباره پزشک

فوق تخصص خون و انکولوژی

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
sub specialist

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 16:30 تبریز - بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 13:00 تبریز - بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30 - 13:00 تبریز - بیمارستان بهبود
X