خانم سحر زینالی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X