دکتر امیررضا صدقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
none 2:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 7:30pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 2:00pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 2:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X