دکتر ترانه مجیدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص کلیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X