دکتر حامد برزگری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 09:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X