دکتر رحیم اصغری آذر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص پوست و مو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 7:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 7:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X