دکتر رضا خلیلی دیزجی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00 - 11:00 تبریز بیمارستان بهبود
X