دکتر رضا خلیلی دیزجی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص خون و انکولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X