دکتر زین العابدین نورچشمه

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص غدد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X