دکتر سیدرسول حسینی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص ریه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X