دکتر سیدرسول حسینی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
فوق تخصص ریه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
X