دکتر شلاله موسوی کیا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 8:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 8:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X