دکتر شلاله موسوی کیا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 8:30pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 8:30pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 8:30pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X