دکتر شمس الدین حسینعلیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 7:30pm - 12:00am تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 2:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 7:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X