دکتر صمد محمودی رشید

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X