دکتر علیرضا صدیقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
تخصص

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X