دکتر فرناز نیکومهر

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
none 7:30pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
X