دکتر لیلا شباهنگ

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 12:00pm - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 12:00pm - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 7:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X