دکتر محمدرضا گلگون

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 9:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X