دکتر محمدرضا گلگون

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X