دکتر محمد فتح الله زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 7:30pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
X