دکتر محمود رافتی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص چشم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 6:30pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X