دکتر نجفی هشترودی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 09:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 09:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 09:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X