دکتر ولی احمدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص غدد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:00pm - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 12:00pm - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 12:00pm - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:00pm - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X