دکتر کامران ظفردوست

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X