دکتر کامران ظفردوست

فوق تخصص جراحی عمومی و توراکس

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 10:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X