مهندس ناعمی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 4:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 4:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 4:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X