شما اینجا هستید: خانه آموزشآموزش چهره به چهره

اوقات شرعی

طراحی سایت
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400.
:تاريخ شمسی
الأربعاء 1 شوال 1442.
:قمری
May 12 2021.
:میلادی

آموزش چهره به چهره

 آموزش سلامت در مدارس

ارتقای سلامت عبارتست از«روند ایجاد توانایی در افراد برای افزایش کنترل بر ارتقای سلامت خود» (منشور اتاوا در مورد ارتقای سلامت)، و در برگیرنده آموزش سلامت، پیشگیری ازبیمار یها و خدمات بازتواني است. همچنین شامل توانمندسازی بیماران، خانواده هایشان و کارکنان بیمارستان در جهت بهبود سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی مرتبط با سلامت می باشد.

بیمارستا نها نقش مهمی در ارتقای سلامت، پیشگیری از بیمار یها و تامین خدمات بازتواني ایفا می کنند. برخی از این فعالیتها یک جز لازم از کار بیمارستان بود ه اند، با این حال شیوع در حال افزایش بیمار یهای مرتبط با شیوه زندگی و مزمن، نیازمند چشم اندازی وسیعتر و تامین سیستماتیک فعالیتهایی چون آموزش درمان، راهبردهایی برای ارتباطات موثر جهت توانمندسازی بیماران برای قبول یک نقش فعال در مدیریت بیمار یهای مزمن و یا مشاوره های تشویق کننده می باشد.

توسعه مهار تهای شخصی

ارتقای سلامت از طریق تامین اطلاعات، آموزش سلامت و تقویت مهار تهای زندگی به حمایت از توسعه فردی و اجتماعی می پردازد. این کار تعداد گزینه های موجود برای افراد در جهت ایجاد کنترل بر آنها و نیز بر محیطهای اطرا فشان را افزایش می دهد. ایجاد توانایی در افراد برای یادگیری در طول زندگی، آماد ه سازی برای تمام مراحل آن و سازگاری با بیمار یهای مزمن و آسیبها امری ضروری است. این کار باید در مدارس، منازل و محیطهای کار و اجتماعی تسهیل گردد.

این فعالیت باید در قالب نهادهای آموزشی، حرفه ای، تجاری و داوطلبانه و حتی درون موسسات انجام گیرد.

از آنجاییکه توانمند سازی مردم بخصوص قشر جوان و فعال جامعه برای مراقبت از سلامت خویش یکی از محور های اصلی برای پاسخگویی به چالش های امروز سلامت است بیمارستان  تخصصی و فوق تخصصی بهبود ضروری دانست تا به ارائه خدمت از طریق تامین اطلاعات، آموزش سلامت و تقویت مهار تهای  زندگی در مدارس بپردازد ، بدین منظور جلسات آموزشی با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش در مدارس برگزار می گردد.

 

واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت

 

منابع : شواهد و مدیریت بهبود کیفیت در بیمارستان ها

                    دکتر علی اکبر نیک پژوه

                    دکتر عباسعلی کریمی 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در دبیرستان فرزانگان منطقه 4

 

 

 

 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در دبیرستان شهید رجائی منطقه 4

 

  

 

 

 

 

 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در سالن انتظار درمانگاه های تخصصی بیمارستان بهبود

 

 

 

 

 

تصاویر مربوط به آموزش بالینی در سالن بخش های بستری بیمارستان بهبود

  

 

 

 

 

 

 

 

واحد پیشگیری و ارتقاء سلامت

 

Last modified on دوشنبه, 18 بهمن 1395 08:06
Rate this item
(5 votes)

اطلاعيه ها

شبکه های اجتماعی