آرزوی بهبود ، سلامتی و تندرستی خانواده هاست

۳۰

سال تجربه

۲۰۰

پزشک متخصص

۱۷۰

تخت

۶۹۳۰

رضایت بیمار

پزشکان بیمارستان

X