اتمام طراحی و نصب دکوراسیون چوبی و لوله کشی و تاسیسات، کافی شاپ بیمارستان بهبود

با اتمام طراحی و نصب دکوراسیون چوبی و لوله کشی و تاسیسات، کافی شاپ بیمارستان بهبود آماده بهره برداری شد.

کافی شاپ بیمارستان بهبود در لابی مرکزی بیمارستان قرار گرفته و نصب دکوراسیون چوبی و لوله کشی اتصالات و تاسیساتی آن طی چند روز اخیر به اتمام رسیده است. در این راستا با رفع نواقص جزئی و تکمیل مبلمان و تجهیز آن؛ در چند روز آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X