ارائه خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی کامل برای کودکان در بیمارستان بهبود

خدمات جراحی دندانپزشکی تحت بیهوشی کامل برای کودکان توسط دندانپزشکان بیمارستان بهبود انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، خدمات جراحی دندانپزشکی تحت بیهوشی کامل برای کودکان توسط دندانپزشکان درمانگاه دندانپزشکی بیمارستان بهبود انجام می شود. با راه اندازی و پذیرش بیماران در بخش کودکان، علاوه بر ارائه خدمات بستری جراحی های جنرال و بستری داخلی، کودکان نیازمند به جراحی های دندانپزشکی تحت بیهوشی کامل نیز با هماهنگی اتاق عمل بیمارستان، پذیرش و بستری می شوند. دکتر وحید ذیجاه در گفتگو با روابط عمومی بیمارستان بهبود گفت: در راستای رفاه بیماران علی الخصوص کودکان، دندانپزشکان درمانگاه دندانپزشکی بیمارستان بهبود، خدمات جراحی تحت بیهوشی کامل را در صورت تشخیص به بیهوشی کامل، با هماهنگی بخش بستری کودکان و اتاق عمل جنرال بیمارستان پذیرش و ارائه خدمات می نمایند. دکتر ذیجاه همچنین از ارائه خدمات دندانپزشکی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در درمانگاه دندانپزشکی طبق برنامه زمان بندی با حضور دندانپزشکان مجرب در دو شیفت صبح و عصر خبر داد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X