ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان بهبود با حضور کارشناسان و ارزیابان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با حضور کارشناسان و ارزیابان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جلسه ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، این ارزیابی طبق زمان بندی اعلام شده از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، روز چهارشنبه هجدهم اسفند ماه با حضور کارشناسان و ارزیابان، برگزار شد. در ابتدای این مراسم مسئول تیم ارزیابی ضمن معرفی کارشناسان به ایراد سخنرانی پرداخت. در ادامه دکتر علی زادایمانی – رئیس بیمارستان بهبود – ضمن خیرمقدم و خوش آمد گوئی، گزارشی از فعالیت های بیمارستان من جمله پروژه توسعه بیمارستان و عملکرد پزشکان، کادر درمان و پرسنل در مواجهه و درمان بیماران علی الخصوص بیماران مبتلا به کووید ۱۹ ارائه داد. گفتنی است کارشناسان پس از پذیرائی، نسبت به ارزیابی بخش ها و واحدهای مورد نظر خود اقدام نمودند.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X