اطلاعات تماس

شماره تلفن های داخلی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

عنوان

شماره داخلی با پیش شماره ۳۱۵۵-۰۴۱

 

عنوان

شماره داخلی با پیش شماره ۳۱۵۵-۰۴۱

اطلاعات

۱۱۰۱

 

بخش بستری مردان

۴۴۴۰

مراقبت در منزل

۱۴۴۵   –    ۰۹۱۴۴۰۶۴۲۹۲

 

بخش بستری زنان

۴۵۱۰

دفتر مدیریت و شکایات

۱۰۰۱

 

بخش بستری NICU

۴۱۹۹

دفتر پرستاری

۱۱۰۹

 

بخش بستری کودکان

۴۵۹۵

آزمایشگاه

۱۳۵۱

 

بخش زایمان

۴۱۷۰

داروخانه

۱۴۰۱

 

بخش بستری مامایی

۴۱۴۰

اورژانس حاد

۱۱۱۶

 

بخش بستری بین المللی

۴۵۹۹

اورژانس فست ترک

۱۱۱۵

 

بخش بستری VIP

۴۶۹۸

ام آر آی

۱۵۲۰

 

آی سی یو  (ICU)

۴۲۹۹

سی تی اسکن

۱۳۲۵

 

سی سی یو (CCU)

۴۳۹۹

سونوگرافی

۱۵۳۰

 

 

 

اسکوپی

۱۳۸۱

 

 

 

طب هسته ای

۱۳۴۴

 

 

 

سنگ شکنی

۱۳۶۰  –  ۱۳۶۱

 

 

 

فیزیو تراپی

۱۳۷۰

 

 

 

امور اداری

۱۰۵۵

 

 

 

حسابداری

۱۰۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X