اطلاعات تماس

شماره تلفن های داخلی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

 

عنوان
شماره داخلی با پیش شماره ۳۱۵۵-۰۴۱
عنوان
شماره داخلی با پیش شماره ۳۱۵۵-۰۴۱
اطلاعات
۱۱۰۱
بخش بستری مردان 
۴۴۴۰
مراقبت در منزل
۱۴۴۵   –    ۰۹۱۴۴۰۶۴۲۹۲
بخش بستری زنان
۴۵۱۰
دفتر مدیریت و شکایات
۱۰۰۱
بخش بستری NICU
۴۱۹۹
دفتر پرستاری
۱۱۰۹
بخش بستری کودکان
۴۵۹۵
آزمایشگاه
۱۳۵۱
بخش زایمان
۴۱۷۰
داروخانه
۱۴۰۱
بخش بستری مامایی
۴۱۴۰
اورژانس حاد
۱۱۱۶
بخش بستری بین المللی
۴۵۹۹
اورژانس فست ترک
۱۱۱۵
بخش بستری VIP
۴۶۹۸
ام آر آی 
۱۵۲۰
آی سی یو  (ICU)
۴۲۹۹
سی تی اسکن
۱۳۲۵
سی سی یو (CCU)
۴۳۹۹
سونوگرافی
۱۵۳۰
   
اسکوپی
۱۳۸۱
   
طب هسته ای
۱۳۴۴
   
سنگ شکنی
۱۳۶۰  –  ۱۳۶۱
   
فیزیو تراپی
۱۳۷۰
   
امور اداری
۱۰۵۵
   
حسابداری
۱۰۳۰
   
X